Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12391-1
Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Execution standard for metal chimneys - Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances
Třídicí znak:734241
Schválena:24.3.2005
Vydána:1.4.2005
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.6.2008
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12391-1:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:774 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama