Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16383
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení tepelně vlhkostního chování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation products for building applications - Determination of the hygrothermal behaviour of external thermal insulation composite systems with renders (ETICS)
Třídicí znak:732904
Schválena:24.11.2017
Vydána:1.12.2017
Účinnost od:1.1.2018
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:263 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama