Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1457-1
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 1: Flue liners operating under dry conditions - Requirements and test methods
Třídicí znak:734202
Schválena:16.7.2012
Vydána:1.8.2012
Účinnost od:1.9.2012
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:555 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama