Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--


Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:73 14 Kovové konstrukce, navrhování


bylo nalezeno 15 norem

ČSN EN 1993-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 1993-1-10 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.2.2014

ČSN EN 1993-1-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 1993-1-5 NA ed. A
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.8.2019
Změny:*Z1 5.20

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.1.2014
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN 1993-1-5 ed. 3
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 1993-1-8 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 1993-1-9 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava
Třídicí znak:731401
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 1993-3-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys
Třídicí znak:731432
Účinnost od:1.3.2012

ČSN EN 1993-4-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
Třídicí znak:731442
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 1994-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídicí znak:731470
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 1994-1-1
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Třídicí znak:731470
Účinnost od:1.9.2006
Opravy:UR 6.07, *1 2.10
Změny:*Z1 3.10, *Z2 1.11, *Z3 2.11

ČSN EN 1994-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídicí znak:731470
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 1994-1-2
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování na účinky požáru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731470
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.1.2007

 
 
Reklama