Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13384-1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one appliance
Třídicí znak:734206
Schválena:5.12.2003
Vydána:1.12.2003
Účinnost od:1.1.2004
Platnost ukončena:1.3.2009
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13384-1:2002, EN 13384-1/A1:2005, EN 13384-1/AC:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:461 kB
Opravy:*1 2.07 (viz seznam oprav)
Změny:*A1 8.06 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.2.2007
Věstník:2/2007
Účinnost od:1.3.2007
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:80 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2006
Věstník:8/2006
Účinnost od:1.9.2006
Počet stran:40
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:502 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama