Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN 1996-1-1
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Poznámka:S účinností od 2010.03.01 se zrušuje ČSN 73 1101 z 1980.09.17, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou
Třídicí znak:731101
Schválena:2.5.2007
Vydána:1.5.2007
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:1.12.2013
Počet stran:106
Orientační cena:728 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1996-1-1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1466 kB
Opravy:UR 6.07, *1 6.10 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.6.2007
Věstník:6/2007
Účinnost od:1.7.2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:20 kB
 
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.6.2010
Věstník:6/2010
Účinnost od:1.7.2010
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:235 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: NA ed. A
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:příloha
Vydána:1.6.2008
Věstník:6/2008
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.12.2011
Způsob převzetí:překlad
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:128 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama