Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12350-6
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing fresh concrete - Part 6: Density
Třídicí znak:731301
Schválena:29.5.2020
Vydána:1.7.2020
Účinnost od:1.8.2020
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:226 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama