Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0833
Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire pretection of buildings. Buildings for dwelling and lodging
Třídicí znak:730833
Schválena:2.5.1995
Vydána:1.1.1996
Účinnost od:1.2.1996
Platnost ukončena:1.10.2010
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:782 kB
Změny:*Z1 12.00, *Z2 1.10 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2000
Věstník:12/2000
Účinnost od:1.1.2001
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:125 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2010
Věstník:1/2010
Účinnost od:1.2.2010
Počet stran:8
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:169 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama