Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-9
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for service installations - Part 9: Single compartment smoke extraction ducts
Třídicí znak:730857
Schválena:17.9.2008
Vydána:1.10.2008
Účinnost od:1.11.2008
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:736 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama