Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1806
Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single-wall chimneys - Requirements and test methods
Třídicí znak:734203
Schválena:5.2.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1806:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2352 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama