Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 4201 ed. 2
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation of heating appliances
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN 73 4201 z října 2010.
Třídicí znak:734201
Schválena:15.11.2016
Vydána:1.12.2016
Účinnost od:1.1.2017
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3166 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama