Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1857
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Components - Concrete flue liners
Třídicí znak:734208
Schválena:27.9.2010
Vydána:1.10.2010
Účinnost od:1.11.2010
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:577 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama