Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:73 09 Udržitelnost staveb


bylo nalezeno 37 norem

ČSN EN 15643-1
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.5.2011
Opravy:*1 9.11

ČSN EN 15643-2
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.10.2011

ČSN EN 15643-3
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15643-4
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15643-5
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN 15643-5
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730901
Účinnost od:1.10.2018
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN 15978
Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda
Třídicí znak:730902
Účinnost od:1.12.2012

ČSN EN 15978
Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730902
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.12.2012

ČSN EN 16309+A1
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
Třídicí znak:730903
Účinnost od:1.5.2015

ČSN EN 16309+A1
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730903
Účinnost od:1.4.2015
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN EN 16309
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730903
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 16627
Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody
Třídicí znak:730904
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN 16627
Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730904
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.7.2021

TNI CEN/TR 15941
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat
Třídicí znak:730911
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 15804+A1
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
Třídicí znak:730912
Účinnost od:1.8.2014
Platnost bude ukončena:31.10.2022
Změny:*Z1 5.20

ČSN EN 15804+A2
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
Třídicí znak:730912
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 15804
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Zásadní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730912
Účinnost od:1.5.2012
Platnost ukončena:1.2.2013

ČSN EN 15804
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730912
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 15942
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky
Třídicí znak:730913
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 15942
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730913
Účinnost od:1.5.2012
Platnost ukončena:1.2.2013

ČSN ISO 15392
Udržitelnost ve výstavbě - Obecné principy
Třídicí znak:730921
Účinnost od:1.4.2012

ČSN ISO 21929-1
Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy
Třídicí znak:730922
Účinnost od:1.2.2015

ČSN ISO 21930
Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech
Třídicí znak:730923
Účinnost od:1.11.2018

ČSN ISO 21930
Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730923
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN ISO 21931-1
Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy
Třídicí znak:730924
Účinnost od:1.2.2015

ČSN ISO 15686-1
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-2
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-3
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-4
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-5
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.11.2018

ČSN ISO 15686-5
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN ISO 15686-7
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.11.2018

ČSN ISO 15686-7
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN ISO 15686-8
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 15686-10
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN P ISO/TS 15686-9
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti
Třídicí znak:730951
Účinnost od:1.9.2014

ČSN ISO 37100
Udržitelná města a společenství - Slovník
Třídicí znak:730960
Účinnost od:1.1.2021

 
 
Reklama