Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13823+A1
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item
Třídicí znak:730881
Schválena:29.3.2018
Vydána:1.5.2018
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:1.9.2020
Počet stran:90
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1195 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama