Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 6126-1
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Road building - Unbound courses - Part 1: Construction and conformity assessment
Třídicí znak:736126
Schválena:25.5.2006
Vydána:1.6.2006
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2019
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:196 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama