Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13381-3
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 3: Applied protection to concrete members
Třídicí znak:730858
Schválena:19.5.2015
Vydána:1.7.2015
Účinnost od:1.8.2015
Platnost ukončena:1.10.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1444 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama