Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN ISO 10456
Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456:2007)
Třídicí znak:730574
Schválena:30.1.2009
Vydána:1.2.2009
Účinnost od:1.3.2009
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:395 kB
Opravy:*1 3.10 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.3.2010
Věstník:3/2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:98 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

Související články:
Návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti – možnosti postupu výpočtu a stanovení (12.8.2013)

 
 
Reklama