Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15254-4
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 4: Zasklené konstrukce

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Extended application of results from fire resistance tests - Nonloadbearing walls - Part 4: Glazed constructions
Třídicí znak:730855
Schválena:19.5.2008
Vydána:1.7.2008
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.10.2008
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:491 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama