Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1363-1
Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests - Part 1: General requirements
Třídicí znak:730851
Schválena:19.12.2012
Vydána:1.1.2013
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.8.2020
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:474 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama