Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-11
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for service installations - Part 11: Fire protective systems for cable systems and associated components
Třídicí znak:730857
Schválena:26.11.2018
Vydána:1.1.2019
Účinnost od:1.2.2019
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:476 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama