Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN P 73 1005
Inženýrskogeologický průzkum

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ground investigation
Třídicí znak:731005
Schválena:11.10.2016
Vydána:1.11.2016
Účinnost od:1.12.2016
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:589 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama