Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 21931-1
Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability in building construction - Framework for methods of assessment of the environmental performance of construction works - Part 1: Buildings
Třídicí znak:730924
Schválena:18.12.2014
Vydána:1.1.2015
Účinnost od:1.2.2015
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1326 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama