Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15080-12
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 12: Nosné zděné stěny

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Extended application of results from fire resistance tests - Part 12: Loadbearing masonry walls
Třídicí znak:730869
Schválena:20.4.2011
Vydána:1.6.2011
Účinnost od:1.7.2011
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:212 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama