Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 7345
Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions
Třídicí znak:730553
Schválena:30.8.2018
Vydána:1.10.2018
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.9.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1030 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama