Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13501-1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
Poznámka:S účinností od 2008.01.01 se ruší ČSN 73 0823 z 1983.05.03, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:730860
Schválena:19.6.2007
Vydána:1.8.2007
Účinnost od:1.9.2007
Platnost ukončena:1.3.2010
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13501-1:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:435 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama