Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1457-2
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part 2: Flue liners operating under wet conditions - Requirements and test methods
Třídicí znak:734202
Schválena:16.7.2012
Vydána:1.8.2012
Účinnost od:1.9.2012
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:585 kB
Opravy:*1 8.14 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.8.2014
Věstník:8/2014
Účinnost od:1.9.2014
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:92 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama