Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0602
Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Protection of buildings against radon and gamma radiation from building materials
Třídicí znak:730602
Schválena:15.8.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:266 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama