Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 1920-10
Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing of concrete - Part 10: Determination of static modulus of elasticity in compression
Třídicí znak:731319
Schválena:10.6.2016
Vydána:1.7.2016
Účinnost od:1.8.2016
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:201 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama