Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13823+A1
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item
Poznámka:S účinností od 2016-08-31 se nahrazuje ČSN EN 13823 (73 0881) z prosince 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:730881
Schválena:19.5.2015
Vydána:1.6.2015
Účinnost od:1.7.2015
Platnost ukončena:1.6.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:102
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:4256 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama