Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13384-1+A2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one appliance
Třídicí znak:734206
Schválena:6.2.2009
Vydána:1.2.2009
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.11.2015
Počet stran:80
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:770 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama