Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13370
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Thermal performance of buildings - Heat transfer via the ground - Calculation methods (ISO 13370:2007)
Třídicí znak:730559
Schválena:28.4.2008
Vydána:1.6.2008
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2009
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:665 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama