Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 12571
Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of hygroscopic sorption properties
Třídicí znak:730575
Schválena:25.3.2014
Vydána:1.4.2014
Účinnost od:1.5.2014
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:280 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama