Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12354-5
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Building acoustics - Estimation of acoustic performance of building from the performance of elements - Part 5: Sounds levels due to the service equipment
Třídicí znak:730512
Schválena:20.8.2009
Vydána:1.10.2009
Účinnost od:1.11.2009
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:80
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1149 kB
Opravy:1 1.11 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:vyhlášená oprava
Vydána:1.1.2011
Věstník:1/2011
Účinnost od:1.2.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:476 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama