Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1856-2
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kouřové vložky a kouřovody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 2: Metal liners and connecting flue pipes
Třídicí znak:734240
Schválena:24.1.2005
Vydána:1.3.2005
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.8.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1856-2:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:438 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama