Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-3
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals
Třídicí znak:730857
Schválena:7.2.2005
Vydána:1.3.2005
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.10.2009
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1366-3:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1708 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama