Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0895
Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire protection of buildings - Circuit integrity maintenance of cable systems under fire conditions - Requirements, testing, classification Px-R, PHx-R and application of the test results
Třídicí znak:730895
Schválena:19.2.2016
Vydána:1.3.2016
Účinnost od:1.4.2016
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1330 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama