Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15643-3
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 3: Framework for the assessment of social performance
Třídicí znak:730901
Schválena:30.7.2012
Vydána:1.8.2012
Účinnost od:1.9.2012
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1449 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama