Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 3714
Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Design, preparation and application of internal gypsum plastering systems
Třídicí znak:733714
Schválena:30.6.2006
Vydána:1.7.2006
Účinnost od:1.8.2006
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TR 15124:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:259 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama