Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13216-1 ed. 2
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Test methods for system chimneys - Part 1: General test methods
Poznámka:S účinností od 2021-01-31 se nahrazuje ČSN EN 13216-1 (73 4210) z června 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:734210
Schválena:18.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.9.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:88
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2134 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama