Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 16134
Komínové nástavce - Obecné požadavky a materiálově nezávislé zkušební metody

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chimney terminals - General requirements and material independent test methods
Třídicí znak:734216
Schválena:25.1.2012
Vydána:1.3.2012
Účinnost od:1.4.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:719 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama