Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13914-2
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Vnitřní omítky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 2: Internal rendering
Třídicí znak:733710
Schválena:2.8.2016
Vydána:1.9.2016
Účinnost od:1.10.2016
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:417 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama