Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements
Třídicí znak:731401
Schválena:22.11.2013
Vydána:1.12.2013
Účinnost od:1.1.2014
Platnost ukončena:1.8.2019
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1114 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama