Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13501-1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
Poznámka:S účinností od 2020-09-30 se nahrazuje ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) z února 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:730860
Schválena:25.3.2019
Vydána:1.5.2019
Účinnost od:1.6.2019
Platnost ukončena:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1386 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama