Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12975-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 2: Test methods
Třídicí znak:730301
Schválena:26.3.2003
Vydána:1.4.2003
Účinnost od:1.5.2003
Platnost ukončena:1.12.2006
Počet stran:132
Orientační cena:896 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12975-2:2001, EN 12975-2/AC:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1426 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama