Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0804
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire protection of buildings - Industrial buildings
Třídicí znak:730804
Schválena:27.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:156
Orientační cena:899 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1326 kB
Změny:*Z1 2.13, *Z2 2.15, *Z3 2.20 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2013
Věstník:2/2013
Účinnost od:1.3.2013
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:132 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2015
Věstník:2/2015
Účinnost od:1.3.2015
Počet stran:12
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:214 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z3
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2020
Věstník:2/2020
Účinnost od:1.3.2020
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:231 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

Související články:
Požární větrání chráněných únikových cest, navrhování a některé problémy (18.4.2016)

 
 
Reklama