Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 21930
Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products and services
Třídicí znak:730923
Schválena:11.9.2018
Vydána:1.10.2018
Účinnost od:1.11.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:94
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:7267 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama