Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16309
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology
Třídicí znak:730903
Schválena:6.8.2014
Vydána:1.9.2014
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.4.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:8713 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama