Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12350-7
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods
Třídicí znak:731301
Schválena:21.2.2020
Vydána:1.4.2020
Účinnost od:1.5.2020
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:342 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama