Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0804 ed. 2
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire protection of buildings - Industrial buildings
Třídicí znak:730804
Schválena:11.9.2020
Vydána:1.10.2020
Účinnost od:1.11.2020
Počet stran:156
Orientační cena:899 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2189 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama