Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-10
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers
Třídicí znak:730857
Schválena:15.8.2011
Vydána:1.9.2011
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.8.2017
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1012 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama